پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • منوی یک
 • منوی سه
 • منوی چهار
 • منوی پنج
 • منوی شش
 • منوی هفت
 • منوی هشتارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

مرکز تحقیقات

سیزدهمین "نشست علمی راهبردی بیمارستان های دانشگاه"در مورخ بیست وچهارم مهرماه 1398 در بیمارستان فیروزآبادی با حضور آقای دکتر کوهپایه زاده و هیات همراه برگزار گردید. .. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

برگزاری سمینار در سالن شهید فاخری

برگزاری سمینار در سالن شهیئ فاخری  ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

برگزاری سمینار در سالن شهید فاخری

برگزاری سمینار در سالن کنفرانس شهید فاخری ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵

معرفی هسته های پژوهشی مرکز

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴

دستگاه ریزآرایه های بافتی تحولی جدید در تحقیقات پاتولوژی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان از یکی از جدیدترین تحولات در تحقیقات پاتولوژی که استفاده از دستگاه ریزآرایه های بافتی Array Tissue Micro، در این مرکز است خبر داد ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن