دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اهداف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۹ | 
 • توسعه دانش بشری در زمینه آسب شناسی سرطان
 • ارائه الگوهای مناسب در زمینه تشخیص، پیشگیری، مراقبت، درمان و توانبخشی سرطان ها برای مبتلایان و خانواده آنها
 • انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیک، کاربردی و بالینی به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه
 • تشکیل بانک اطلاعات، جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها در زمینه آسیب شناسی سرطان
 • تشکیل بانک سلولی و بافتی مرتبط با سرطان ها
 • انجام پژوهش های مرتبط با آسیب های روانشناختی و اجتماعی ناشی از سرطان ها از جمله آسیب های ناشی از داغدیدگی
 • راه اندازی نطام ثبت و مراقبت سرطان ها در حوزه بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ایران
 • تربیت نیروی انسانی محثث در زمینه اسیب شناسی سرطان
 • ترغیب، تشوق و بکارگیری محققین در داخل و خارج از دانشگاه
 • کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
 • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی

دفعات مشاهده: 266 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اهداف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۹ | 
 • توسعه دانش بشری در زمینه آسب شناسی سرطان
 • ارائه الگوهای مناسب در زمینه تشخیص، پیشگیری، مراقبت، درمان و توانبخشی سرطان ها برای مبتلایان و خانواده آنها
 • انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیک، کاربردی و بالینی به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه
 • تشکیل بانک اطلاعات، جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها در زمینه آسیب شناسی سرطان
 • تشکیل بانک سلولی و بافتی مرتبط با سرطان ها
 • انجام پژوهش های مرتبط با آسیب های روانشناختی و اجتماعی ناشی از سرطان ها از جمله آسیب های ناشی از داغدیدگی
 • راه اندازی نطام ثبت و مراقبت سرطان ها در حوزه بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ایران
 • تربیت نیروی انسانی محثث در زمینه اسیب شناسی سرطان
 • ترغیب، تشوق و بکارگیری محققین در داخل و خارج از دانشگاه
 • کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
 • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی

دفعات مشاهده: 267 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر