دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

طرح های تحقیقاتی در حال اجرای گروه پژوهشی سلول های بنیادی سرطان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۹ | 
طرح های در حال اجرا
کد/سال طرح نام مجری نام خانوادگی مجری عنوان طرح
96-04-126-32825 محسن اسدی لاری بررسی تغییرات ژنتیکی سلول های توموری در گردش خون،  در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان قبل و بعد از شیمی درمانی
96-03-126-32223 زهرا مجد جباری تولید آنتی بادی علیه مارکر نوین سلولهای بنیادی،SALL4، و بررسی بیان این پروتئین در سرم و مایع منی جهت  تشخیص سرطان بیضه
96-03-126-32186 محسن اسدی لاری بررسی ویژگی و عملکرد آنتی بادی ضد ایزوفرم های کوتاه  و بلند ( DCLKمارکر سلولهای بنیادی سرطان) در بافت و رده های سلولی سرطان کولورکتال
96-02-126-31547 مهدی کریمی طراحی، سنتز و مشخصه یابی نانوذرات هوشمند کربن دات جهت رسانش ژن به رده سلول سرطانی مدل
96-02-126-30939 رویا قدس بررسی بیان مولکول پروتئینی داینامین2  در سرطان پستان و ارتباط آن با خصوصیات پاتولوژیک تومور با استفاده از تکنیک ریزآرایه بافتی
96-02-126-30805 زهرا مجد جباری بررسی microRNA  های اگزوزومی موجود در گردش خون به عنوان بیومارکرهای سرطان های دستگاه گوارش: یک مطالعه مرور نظام مند
96-04-87-32782 رویا قدس ساخت  ریز محیط متاستاتیک و پیش متاستاتیک در مدل های موشی سرطان کولون و پستان جهت بدام انداختن سلولهای توموری در گردش خونCTCs  به منظور کاهش بار متاستاز در ارگانهای هدف.
96-01-126-30817 زهرا مجد جباری بررسی اثر واکسن مبتنی بر سلولهای بنیادی سرطان بر فنوتیپ تومور در مدل موشی کولورکتال
92-01-12-22124 دکتر مژگان عسگری بررسی ارزش پروگنوستیک روش جدید درجه بندی سه تایی کروموفوب کارسینومای سلول های کلیوی
91-03-12-19644 دکتر مژگان عسگری بررسی ارزش پروگنوستیک هتروژنیتی درجه هیستولوژیک کارسینوم اوروتلیال مثانه با استفاده از سیستم اسکورینگ ترکیبی
90-02-12-14238 مریم ابوالحسنی مقایسه ارزش تشخیصی BTA  با سیتولوژی ادرار  3 نوبته در تشخیص کارسینوم یوروتلیال مثانه
95-02-126-29081 علیرضا صادقی پور بررسی ارتباط میزان بیان مارکرهای سلول بنیادی     CD133,CD44و جهش IDH با ارزش پروگنوستیک و درمانی در تومورهای گلیال انفیلتراتیو در بیماران  مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستانهای تابعه  علوم پزشکی ایران و تهران در سالهای ٨5 تا ٩0
95-02-126-29059 زهرا مجد جباری بررسی تاثیر اگزوزوم های آزاد شده از سلول های بنیادی سرطان رده سلولی مهاجم کولورکتال (HT-29) بر روی مقاومت دارویی و القاء تهاجم رده سلولی کم تهاجم (Caco-2)
95-02-126-28798 مریم ابوالحسنی بررسی فراوانی مارکرهای پیشنهادی سلول های بنیادی سرطان (CD44,CD24)در کارسینوم کولورکتال در بیمارستان های رسول اکرم فیروزگر و هاشمی نژاد بین سال های 88 تا 94
95-02-126-28786 میترا مهرآزما بررسی فراوانی مارکرهای پیشنهادی سلول های بنیادی سرطانALDH1,CD133در کارسینوم کولورکتال در بیمارستان های رسول اکرم فیروزگر و هاشمی نژاد بین سال های 88 تا 94
94-05-126-27366 دکتر مژگان عسگری بررسی ارتباط هتروژنیتی هیستولوژیک کارسینوم اوروتلیال مثانه و بیان مارکرهایFGFR3 و TP53در بیمارستان هاشمی نژاد در سالهای 1387و 1390
94-01-30-25719 بابک بهنام بررسی اثر ترکیبی شمارش پلاسمای اتمسفری سرد و نانوذره پلی ال لیزین حامل miRNA577 و بررسی میزان بیان TSGA10 در سلول سرطان مری
93-02-12-24655 سید محسن رضوی همخوانی نتایج اندوسونوگرافی با نتایج پاتولوژی پس از جراحی در سرطان معده
92-03-126-24172 سید محسن رضوی کارآزمائی بالینی تصادفی شده جهت بررسی اثربخشی، ایمنی و تحمل پذیری داروهای فیلگراستیم اکتوورکو و پگ فیلگراستیم اکتوورکوو در مقایسه با داروی Neupogen در پیشگیری از نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی در درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان

دفعات مشاهده: 338 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر