دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

طرح های تحقیقاتی گروه پژوهشی اپیدمیولوژی سرطان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۹ | 
 1. تعیین تابع خطر و عوامل موثر بر متاستاز سرطان پستان با استفاده از مدل شکنندگی (frailty)
 2. بررسی تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر مرحله تشخیص سرطان های شایع در ایران (مطالعه مورد-شاهدی درتهران سال 1392)
 3. شناسایی نیازهای بیماران مبتلا به سرطان لاعلاج بستری شده در بیمارستان های فیروزگر و رسول اکرم (ص) و خانواده های آنان به خدمات تسکینی
 4. بررسی همبستگی بین مصرف گروه های مواد غذایی در بین خانوارهای ساکن در مناطق تهران در سال 87 و بروز سرطان های مختلف در 22 منطقه شهر تهران در سالهای 86-88
 5. آنالیز یافته های بالینی و دموگرافیک به همراه بررسی هیستو مورفولوژیک و ایمنو هیستو شیمی 300 بیمار مبتلا به pituitary tumorsمراجعه کننده به بیمارستان های منتخب در فاصله سال های 1389-1380
 6. ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه‌ زبان فارسی کیفیت زندگیEORTC QLQ-LC13در بیماران مبتلا به سرطان‌های ریوی مراجعه کننده به پژوهشکده بیماری‌های ریوی
 7. بررسی اکولوژیک ده سرطان شایع کشور به تفکیک جنس و تعیین چگونگی ارتباط آنها با عوامل خطر شایع از سال 85-80
 8. بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی بیماران سرطانی بستری از مراقبت های ارائهشده با استفاده از پرسشنامه EORTC in-patsat32در بخشهای مختلف انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 92-1391
 9. برآورد امید به زندگی و ارتباط آن با عوامل موثر بر سلامت در جمعیت شهری مناطق مختلف شهر تهران درسال 1387
 10. بررسی نیازهای آموزشی دستیاران داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مراقبت های تسکین دهنده سال 1387
 11. مقایسه کیفیت زندگی در درمانهای طبی و تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان مری و معده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های مشهد در سال 1389
 12. بررسی مقایسه ای بروز آپاندیسیت حاد در ماه رمضان در طی سالهای 1380-89 در بیمارستان رسول اکرم (ص)
 13. تعیین توزیع جغرافیایی سرطان های مختلف با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مناطق شهر تهران سال 86 تا88
 14. بررسی فراوانی انواع تومورهای سر وگردن در نمونه های پاتولوژی گرفته شده در  بیمارستان فیروزگر در طی سالهای 1370 الی 1385 
 15. بررسی شیوع تومورهای گلیال و زیر گونه های آن و ارتباط شیوع تومور با متغیر های دموگرافیکی نظیر سن و جنس در میان نمونه های پاتولوژی تومور های CNSبیماران بستری در بیمارستان فیروزگر طی سالهای 1388-1386

دفعات مشاهده: 271 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر