دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 67 | تعداد کل بازدید های مطالب: 7,804 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: تاریخچه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: موافقتنامه قطعی مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: ماموریت مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: چشم انداز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: ارزش ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: محل استقرار مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تماس با ما - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دستگاه PCR - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دانشجویان PhD by Research مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کارشناسان پژوهشی مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اعضای شورای علمی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح های تحقیقاتی گروه پژوهشی پاتولوژی- علوم پایه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح های تحقیقاتی گروه پژوهشی سلول های بنیادی سرطان - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح های تحقیقاتی گروه پژوهشی بالینی، طب تسکینی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح های تحقیقاتی گروه پژوهشی اپیدمیولوژی سرطان - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مقالات لاتین - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مقالات فارسی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اهداف مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: زمینه های اصلی پژوهش - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: خدمات و امکانات مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دستگاه Tissue Micro Array (TMA - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دستگاه هیبریدایزر جهت انجام تکنیک CISH و FISH - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دستگاه Automatic Tissue Processor - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: Microtome MRS 3500 Semiautomaticدستگاه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: سایر تجهیزات مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اعضای موسس - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: موسس - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: شورای علمی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: گروه های پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: زیرگروه های پژوهشی پاتولوژی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اهداف گروه پژوهشی پاتولوژی- علوم پایه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اعضای گروه پژوهشی پاتولوژی- علوم پایه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اهداف گروه پژوهشی سلول های بنیادی سرطان - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اعضای گروه پژوهشی سلول های بنیادی سرطان - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اهداف گروه پژوهشی بالینی، طب تسکینی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اعضای گروه پژوهشی بالینی، طب تسکینی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: گروه پژوهشی اپیدمیولوژی سرطان - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اهداف گروه پژوهشی اپیدمیولوژی سرطان - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اعضای گروه پژوهشی اپیدمیولوژی سرطان - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: راه اندازی بخش طب تسکینی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اهداف بخش طب تسکینی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: راه اندازی دوره PhD by Research - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: پایگاه دانش - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: نمایش فرم - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اصلی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: 2016 ISSCR Meetings and Events - ۱۳۹۵/۱/۱۶ -
:: دستگاه ریزآرایه های بافتی تحولی جدید در تحقیقات پاتولوژی - ۱۳۹۴/۴/۶ -
:: کنگره سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی - ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ -
:: کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین (بیماری های عفونی) و اولین همایش ویروس شناسی بالینی 23 الی 25 بهمن ماه 1393 در مرکز همایش های رازی تهران - ۱۳۹۳/۱۰/۸ -
صفحه 1 از 2 -    برو به صفحه 1, 2  بعدی