دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 67 | تعداد کل بازدید های مطالب: 49,673 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تاریخچه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

موافقتنامه قطعی مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ماموریت مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

چشم انداز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ارزش ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

محل استقرار مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تماس با ما

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دستگاه PCR

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دانشجویان PhD by Research مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارشناسان پژوهشی مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اعضای شورای علمی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

طرح های تحقیقاتی گروه پژوهشی پاتولوژی- علوم پایه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

طرح های تحقیقاتی گروه پژوهشی سلول های بنیادی سرطان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

طرح های تحقیقاتی گروه پژوهشی بالینی، طب تسکینی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

طرح های تحقیقاتی گروه پژوهشی اپیدمیولوژی سرطان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مقالات لاتین

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مقالات فارسی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اهداف مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

زمینه های اصلی پژوهش

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

خدمات و امکانات مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دستگاه Tissue Micro Array (TMA

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دستگاه هیبریدایزر جهت انجام تکنیک CISH و FISH

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دستگاه Automatic Tissue Processor

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Microtome MRS 3500 Semiautomaticدستگاه

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1