دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی 

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 147958
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 19310
بازدیدهای روز جاری: 19310
کاربران حاضر در پایگاه: 0
به روزرسانی: 1400/9/17

روز: پنجشنبه مورخ 18 آذر 1400

07:51 = ساعت فعلی سرور

طرح های تحقیقاتی گروه پژوهشی پاتولوژی- علوم پایه

 | تاریخ ارسال: 1397/10/9 | 
 1. بررسی شیوع HPVنوع 6و11 در مبتلایان به لیکن پلان پوستی
 2. مقایسه فراوانی و الگوی بروز مارکرهای ایمونوهیستوشیمی در کارسینوم درجای مثانه و یوروتلیوم غیر نئوپلاستیک باآنالیز مارکرهای ck20 CD44,P53وki67
 3. بررسی ارتباط بروز مارکر اندوتلین1 در آدنوکارسینوم پروستات و گسترش اکستراپروستاتیک کانسر
 4. بررسی تاثیر تغییرات متیلاسیون ژن FHIT,WWOX  بر ایجاد سرطان مثانه
 5. بررسی ارزش پروگنوستیک روش جدید درجه بندی سه تایی کروموفوب کارسینومای سلول های کلیوی
 6. بررسی ارزش پروگنوستیک هتروژنیتی درجه هیستولوژیک کارسینوم اوروتلیال مثانه با استفاده از سیستم اسکورینگ ترکیبی
 7. بررسی شیوع، توزیع سنی و جنسی واریانت های هیستولوژیک کارسینوم یوروتلیال در 10 سال اخیر در بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 8. بررسی شیوع، توزیع سنی و جنسی انواع ضایعات هیستولوژیک شبه توموری مثانه در 10 سال اخیر در بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 9. همخوانی نتایج اندوسونوگرافی با نتایج پاتولوژی پس از جراحی در سرطان معده
 10. بررسی بروز همزمان بیومارکرهای MDM2وP53  با کاهش بقا در بیماران دارای سرطان کلیه که در سالهای 1386 تا 1388در بیمارستان هاشمی نژاد رادیکال نفرکتومی شده اند
 11. بررسی ارزش تشخیصی CD64  نوتروفیلی در سپسیس نوزادی در بیمارستان کودکان علی اصغر تهران
 12. بررسی متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(متیل گوانین ترانسفراز) به روش MS-PCR  در مننژیوم های گرید III ,II ,I Msc  (فوق لیسانس ژنتیک –مشترک با مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی)
 13. بررسی میزان بیان پروتئین اونکوژن EMSYدر بیماران مبتلا به سرطان پستان و تاثیر آن در پروگنوز و طول عمر بیماران مشترک با مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی)
 14. تصویر برداری مولکولی سرطان پروستات با آنتی بادی پلی کلونال اختصاصیPSCA  و بررسی بیان آن در بافت سرطان پروستات
 15. بررسی بروز VEGF ،P53  و Ki67در میان سلول های تومورهای کودکان و ارتباط آنها با سایر مشخصات تومور در میان بیماران سرطانی بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع) با استفاده از tissue microarray
 16. بررسی میزان بروز مارکرHER2/neu  در تومور ویلمز در کودکان بستری در بیمارستان علی اصغر تهران و تعیین ارتباط آن با سایر خصوصیات هیستوپاتولوژیک تومور در سال های 1379 تا1389
 17. بررسی over expressionو gen amplification  ژن Her2به روش ایمنوهیستوشیمی و هیبریداسیون کروموژنیک در جا (CISH) در 100 بیمار مبتلا به کانسر معده در مرکز تحقیقات انکوپاتولوژی
 18. بررسی میزان بیان پروتـئین آناپلاستیک لنفوما کیناز(ALK) در انواع تومورهای ریه و ارتباط آنها با خصوصیات پاتولوژیکی تومور در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان میلاد با استفاده از روشTissue microarray
 19. بررسی میزان بیان VEGFو  P53و ارتباط آنها در بیوپسی کودکان مبتلا به هیستوسیتوز سلولهای لانگرهانس
 20. مقایسه ارزش تشخیصی NMP-22  وBTA  با سیتولوژی ادرار 3 نوبته در تشخیص کارسینوم یوروتلیال مثانه
 21. تعیین عامل انتقال دهنده سیگنال مهاری cAMPبر علیه پروتئین p53در سلول های رده لوسمی لنفوبلاستیک حاد
 22. بررسی افزایش میزان cAMPدرون سلولی بر آپوپتوز ناشی از داروی آرسنیک و فعالیت مسیر NF-kBدر سلول های لوسمی پرومیلوسیتیک حاد NB4
 23. آنالیز HOT SPOTژن های میتوکندریائی ATPase6/8و ( tRNA(ser,arg,glu,gln,lys,pro,his 

دفعات مشاهده: 2155 بار   |   دفعات چاپ: 158 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر