دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی 

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 147990
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 21548
بازدیدهای روز جاری: 21548
کاربران حاضر در پایگاه: 1
به روزرسانی: 1400/9/17

روز: پنجشنبه مورخ 18 آذر 1400

08:37 = ساعت فعلی سرور

طرح های تحقیقاتی در حال اجرای گروه پژوهشی سلول های بنیادی سرطان

 | تاریخ ارسال: 1397/10/9 | 
طرح های در حال اجرا
کد/سال طرح نام مجری نام خانوادگی مجری عنوان طرح
96-04-126-32825 محسن اسدی لاری بررسی تغییرات ژنتیکی سلول های توموری در گردش خون،  در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان قبل و بعد از شیمی درمانی
96-03-126-32223 زهرا مجد جباری تولید آنتی بادی علیه مارکر نوین سلولهای بنیادی،SALL4، و بررسی بیان این پروتئین در سرم و مایع منی جهت  تشخیص سرطان بیضه
96-03-126-32186 محسن اسدی لاری بررسی ویژگی و عملکرد آنتی بادی ضد ایزوفرم های کوتاه  و بلند ( DCLKمارکر سلولهای بنیادی سرطان) در بافت و رده های سلولی سرطان کولورکتال
96-02-126-31547 مهدی کریمی طراحی، سنتز و مشخصه یابی نانوذرات هوشمند کربن دات جهت رسانش ژن به رده سلول سرطانی مدل
96-02-126-30939 رویا قدس بررسی بیان مولکول پروتئینی داینامین2  در سرطان پستان و ارتباط آن با خصوصیات پاتولوژیک تومور با استفاده از تکنیک ریزآرایه بافتی
96-02-126-30805 زهرا مجد جباری بررسی microRNA  های اگزوزومی موجود در گردش خون به عنوان بیومارکرهای سرطان های دستگاه گوارش: یک مطالعه مرور نظام مند
96-04-87-32782 رویا قدس ساخت  ریز محیط متاستاتیک و پیش متاستاتیک در مدل های موشی سرطان کولون و پستان جهت بدام انداختن سلولهای توموری در گردش خونCTCs  به منظور کاهش بار متاستاز در ارگانهای هدف.
96-01-126-30817 زهرا مجد جباری بررسی اثر واکسن مبتنی بر سلولهای بنیادی سرطان بر فنوتیپ تومور در مدل موشی کولورکتال
92-01-12-22124 دکتر مژگان عسگری بررسی ارزش پروگنوستیک روش جدید درجه بندی سه تایی کروموفوب کارسینومای سلول های کلیوی
91-03-12-19644 دکتر مژگان عسگری بررسی ارزش پروگنوستیک هتروژنیتی درجه هیستولوژیک کارسینوم اوروتلیال مثانه با استفاده از سیستم اسکورینگ ترکیبی
90-02-12-14238 مریم ابوالحسنی مقایسه ارزش تشخیصی BTA  با سیتولوژی ادرار  3 نوبته در تشخیص کارسینوم یوروتلیال مثانه
95-02-126-29081 علیرضا صادقی پور بررسی ارتباط میزان بیان مارکرهای سلول بنیادی     CD133,CD44و جهش IDH با ارزش پروگنوستیک و درمانی در تومورهای گلیال انفیلتراتیو در بیماران  مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستانهای تابعه  علوم پزشکی ایران و تهران در سالهای ٨5 تا ٩0
95-02-126-29059 زهرا مجد جباری بررسی تاثیر اگزوزوم های آزاد شده از سلول های بنیادی سرطان رده سلولی مهاجم کولورکتال (HT-29) بر روی مقاومت دارویی و القاء تهاجم رده سلولی کم تهاجم (Caco-2)
95-02-126-28798 مریم ابوالحسنی بررسی فراوانی مارکرهای پیشنهادی سلول های بنیادی سرطان (CD44,CD24)در کارسینوم کولورکتال در بیمارستان های رسول اکرم فیروزگر و هاشمی نژاد بین سال های 88 تا 94
95-02-126-28786 میترا مهرآزما بررسی فراوانی مارکرهای پیشنهادی سلول های بنیادی سرطانALDH1,CD133در کارسینوم کولورکتال در بیمارستان های رسول اکرم فیروزگر و هاشمی نژاد بین سال های 88 تا 94
94-05-126-27366 دکتر مژگان عسگری بررسی ارتباط هتروژنیتی هیستولوژیک کارسینوم اوروتلیال مثانه و بیان مارکرهایFGFR3 و TP53در بیمارستان هاشمی نژاد در سالهای 1387و 1390
94-01-30-25719 بابک بهنام بررسی اثر ترکیبی شمارش پلاسمای اتمسفری سرد و نانوذره پلی ال لیزین حامل miRNA577 و بررسی میزان بیان TSGA10 در سلول سرطان مری
93-02-12-24655 سید محسن رضوی همخوانی نتایج اندوسونوگرافی با نتایج پاتولوژی پس از جراحی در سرطان معده
92-03-126-24172 سید محسن رضوی کارآزمائی بالینی تصادفی شده جهت بررسی اثربخشی، ایمنی و تحمل پذیری داروهای فیلگراستیم اکتوورکو و پگ فیلگراستیم اکتوورکوو در مقایسه با داروی Neupogen در پیشگیری از نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی در درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان

دفعات مشاهده: 2167 بار   |   دفعات چاپ: 147 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر