دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی 

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 147945
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 18291
بازدیدهای روز جاری: 18291
کاربران حاضر در پایگاه: 1
به روزرسانی: 1400/9/17

روز: پنجشنبه مورخ 18 آذر 1400

07:27 = ساعت فعلی سرور

پایان نامه ها

 | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 
وضعیت اساتید راهنما مقطع عنوان پایان نامه نام دانشجو ردیف
پروژه های پسا دکترا دکتر مجد
دکتر قدس
پسا دکترا تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه مارکر نوین سلولهای بنیادی، ایزوفرم کوتاه DCLK۱ (DCLK۱-S)، و بررسی ویژگی و عملکرد آن در بافت و رده سلولی سرطان معده مهدیه رزمی ۱
پروژه پسا دکترا   پسا دکترا بررسی اثر واکسن مبتنی بر سلول‌های بنیادی سرطان بر فنوتیپ تومور در مدل موشی کلورکتال
 
لیلا عینی ۲
در حال اجرا دکترزهرا  مجد
دکتر رویا قدس
دکترمحسن  اسدی
PhD بررسی ویژگی و  عملکرد آنتی بادی ضد ایزوفرم های کوتاه وبلندDCLK۱ (مارکر سلول های بنیادی)در بافت و رده های سلولی سرطان کلورکتال الهام کلانتری ۳
درحال اجرا دکتر زهرا مجد
دکتر رویا قدس
دکتر فاطمه اطیابی
PhD بررسی تاثیر اگزوزوم‌های آزاد شده از سلول‌های بنیادی سرطان رده سلولی مهاجم کلورکتال (HT-۲۹) برروی مقاومت دارویی و القا تهاجم رده سلولی کم تهاجم (caco-۲)
 
المیرا قیطانچی ۴
درحال اجرا دکتر زهرا مجد
دکتر توتونچی
دکتر محسن اسدی
PhD بررسی تغییرات ژنتیکی سلولهای توموری در گردش خون در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان قبل و بعد از شیمی درمانی مینا شربت اوغلی ۵
درحال اجرا دکتر زهرا مجد
دکتر رویا قدس
دکترعلیرضا صادقی
PhD تولید آنتی بادی علیه مارکر نوین سلولهای بنیادی،SALL۴، و بررسی بیان این پروتئین در سرم و مایع منی جهت تشخیص سرطان بیضه
 
نیکنام لک پور ۶
انجام شده دکترمیترا مهرآزما
دکتر زهرا مجد
 
PhD بررسی اثر خاموش سازی فاکتور رونویسیSMAD۴  بر خصوصیات بنیادینگی سلولهای بنیادی سرطان در مقایسه با جمعیت سلولهای تشکیل دهنده ی توموردر سرطان کلیه
 
 
آرزو راستی ۷
انجام شده دکتر زهرامجد
دکتر مژگان عسگری
PhD ارزیابی خصوصیات بیولوژیک ومیزان بیان و فعالیت آنزیم تلومراز در سلولهای بنیادی سرطان در مقایسه با جمعیت سلولی تشکیل دهنده تومور در سرطان کلیه لیلی سعید نژاد ۸
درحال اجرا دکتر زهرا مجد PhD ارزیابی سیستمیک اثرات فاکتورهای تنظیمی (LncRNA , miRNA) بر بیان ژنی و پروتئینی سلول های بنیادی سرطان کلورکتال (CSCs ) درمقایسه با سلول های مادری فهیمه فتاحی ۹
درحال اجرا دکتر زهرا مجد
دکتر محمود بزرگمهر
PhD ارزیابی توانایی سلولهای دندریتیک پالس شده با لیزات سلولهای بنیادی سرطان(CSCs) کولورکتال در القا لنفوسیت های T سایتوتوکسیک علیه CSCها در مقایسه با سلولهای مادری مرضیه ناصری ۱۰
درحال اجرا دکتر زهرا مجد
دکتر مرضیه ابراهیمی
PhD ارزیابی پروفایل بیان ژنی سلولهای توموری در حال گردش (CTCs) در مقایسه با اگزوزوم های موجود در گردش خون بیماران متاستاتیک سرطان کولورکتال سمیه وفایی ۱۱
درحال اجرا دکتر رویا قدس
دکتر زرنانی
PhD بررسی مقایسه ای اثر ماتریکس خارج سلولی جفت ترم انسان و بافت چربی بر فنوتیپ رده ی سلولی سرطان پستان (MDA-MB-۲۳۱) رویا ساجد ۱۲
درحال اجرا دکتر جعفر کیانی PhD تولید کایمریک اتوآنتی بادی رسپتور CAAR بر علیه پپتید MBP و بررسی اثرسیتوتوکسیک آن بر لنفوسیت B اتوراکتیو در بیماری مولتیپل اسکلروزیس MS مریم سهل البیع ۱۳
درحال اجرا دکتر زهرا مجد
دکتر رویا قدس
PhD ساخت ریزمحیط های پیش متاستاتیک ومتاستاتیک و بررسی اثرآنها بر کاهش بارمتاستازاز طریق بدام انداختن سلولهای توموری در گردش در مدل های موشی سرطان کولون وپستان شیما در افشان ۱۴
در حال اجرا دکتر زهرا مجد
دکتر رویا قدس
PhD بررسی اثر matrix stiffness در شرایط کشت ۳D بر پتانسیل تومورزایی و متاستاز در مدل موشی سرطان پستان صادق صفایی ۱۵
درحال اجرا دکتر زهرا مجد
دکتر رویا قدس
PhD بررسی اثر واکسن تراپیوتیک (Therapeutic Vaccine) حاصل از لیزات سلول‌های بنیادی سرطان بر تومورزایی در مدل موشی سرطان کولورکتال فریده هاشمی ۱۶
درحال اجرا دکتر رویا قدس
دکتر زهرا مجد
 
PhD بررسی اثر واکسیناسیون مبتنی بر لیزات سلولهای بنیادی سرطان در مدل موش سرطان پستان معصومه دهقان ۱۷
 
 
 

دفعات مشاهده: 381 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر