دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی 

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 147966
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 19839
بازدیدهای روز جاری: 19839
کاربران حاضر در پایگاه: 1
به روزرسانی: 1400/9/17

روز: پنجشنبه مورخ 18 آذر 1400

08:01 = ساعت فعلی سرور

طرح های پژوهشی در حال اجرا

 | تاریخ ارسال: 1400/2/28 | 
کد طرح پژوهشی نام  مجری طرح عنوان طرح ردیف
۹۹-۳-۱۰۳-۱۹۵۹۴
 
دکتر نسرین شایانفر
 
 
بررسی بیان سیکلواکسیژناز ۲ (COX-۲)
در ملانوم بدخیم پوستی
۱
۹۹-۳-۲۸-۱۹۴۷۵
 
دکتر زهرا مجد بررسی ارتباط بیان مارکرهای سلول¬های بنیادی سرطان با خصوصیات کلینیکوپاتولوژیکال و پروگنوزی در بیماران سرطان معده
 
۲
۹۹-۳-۲۸-۱۹۳۰۲
 
دکتر زهرا مجد بررسی بیان ۱-Talin در تومورهای تخمدانی و ارتباط آن با خصوصیات بالینی و پاتولوژیکی و بقاء بیماران
 
۳
 
۹۹-۲-۲۸-۱۸۸۲۰
 
دکتر لیلی سعیدنژاد زنجانی ارزیابی میزان بیان پروتئین های MAGEA۲ و MAGEA۳  بر روی انواع تومورهای سرطان بیضه و ارتباط میزان بیان این مارکرها با پروگنوز و خصوصیات بالینی و پاتولوژیکی بیماران ۴
 
۹۸-۴-۲۸-۱۷۴۴۸
 
 
دکتر رویا قدس
 
ارزیابی میزان بیان پروتئین داینامین ۲ در بافت¬های سرطانی مثانه و ارتباط آن با پروگنوز و خصوصیات بالینی-پاتولوژیکی بیماران
 
۵
 
۹۸-۴-۲۸-۱۷۳۹۵
 
 
دکتر رویا قدس
 
 
 
بررسی بیان مولکول پروتئینی داینامین۲ در تومورهای کلیه و ارتباط میزان بیان آن با خصوصیات بالینی و پاتولوژیکی و بقاء بیماران ۶
 
۹۸-۱-۲۸-۱۴۸۳۹
 
 
 
 
دکتر زهرا مجد
 
ارزیابی میزان بیان CD۱۶۶ به عنوان مارکر پیشنهادی سلول های بنیادی سرطان در تومورهای معده و ارتباط آن با خصوصیات بالینی پاتولوژیکی و بقاء بیماران ۷
 
۹۷-۴-۲۸-۱۴۵۱۹
 
 
دکتر رویا قدس
 
 
بررسی بیان PLAC۱ در ریزآرایه های بافتی تومورهای ترانزیشنال مثانه
 
۸
 
۹۸-۴-۲۸-۱۶۸۰۵
 
 
دکتر محسن اسدی لاری
ارزشیابی برنامه غربالگری سرطان کلورکتال در نظام سلامت و استخراج مدل پیش بینی سرطان کلورکتال بر مبنای تست ایمنوشیمیایی مدفوعی FIT) )
 
۹
 
۹۸-۳-۲۸-۱۶۳۹۱
 
 
دکتر ماندانا رحیمی
: تعیین میزان بروز آنتی فسفولیپید و ترومبوسپوندین تیپ یک در بیماران بالغ مبتلا به گلومرولوپاتی ممبرانوس و ارتباط آن با خصوصیات پاتولوژیک؛ بالینی  و پیش آگهی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 
۱۰
 
۹۸-۳-۲۸-۱۶۳۸۷
 
 
دکتر جعفر کیانی
بهینه سازی انتقال کمپلکس RNP برای ناک اوت کردن ژن با استفاده از سیستم Tدر سلول های CRISPR/Cas۹ ۱۱
 
 
۹۸-۴-۲۸-۱۶۳۰۶
 
 
دکتر زهرا مجد
تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه مارکر نوین سلولهای بنیادی، ایزوفرم کوتاه DCLK۱  DCLK۱-S) (و بررسی ویژگی و عملکرد آن در بافت و رده سلولی سرطان معده
 
۱۲
۱۳۹۷-۲-۲۸-۱۲۳۰۶
 
دکتر مریم ابوالحسنی
 
 
بررسی میزان مثبت شدن PCR ویروسهای BK  و JC و bocavirus در نمونه های ادرار و بیوپسی مثانه بیماران مبتلا به سیستیت اینترستیشیال/سندرم درد لگنی
 
۱۳
 
۹۵-۰۲-۱۲۶-۲۹۰۵۹
 
 
دکتر زهرا مجد
بررسی تاثیر اگزوزوم های آزاد شده از سلول های بنیادی سرطان رده سلولی مهاجم کولورکتال (HT-۲۹) بر روی مقاومت دارویی و القاء تهاجم رده سلولی کم تهاجم (Caco-۲)
 
۱۴
 
۹۶-۰۳-۱۲۶-۳۲۱۸۶
 
 
دکتر زهرا مجد
 
بررسی ویژگی و عملکرد آنتی بادی ضد ایزوفرم های کوتاه  و بلند  DCLK۱(مارکر سلولهای بنیادی سرطان) در بافت و رده های سلولی سرطان کولورکتال
 
۱۵
 
۹۶-۰۳-۱۲۶-۳۲۲۲۳
 
 
دکتر زهرا مجد
تولید آنتی بادی علیه مارکر نوین سلولهای بنیادی،SALL۴، و بررسی بیان این پروتئین در سرم و مایع منی جهت  تشخیص سرطان بیضه
 
۱۶
 
۹۶-۰۴-۱۲۶-۳۲۸۲۵
 
 
دکتر زهرا مجد
بررسی تغییرات ژنتیکی سلول های توموری در گردش خون،  در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان قبل و بعد از شیمی درمانی ۱۷
 

دفعات مشاهده: 187 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر